Το Σωματείο

Μετά την επιτυχία που σημείωσε η 1η διοργάνωση του Χειμερινού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας τη σεζόν 2021-2022, τα άτομα που αποτελούσαν τη Γενική Συνέλευση της διοργάνωσης, αποφάσισαν να δώσουν στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία μας και νομική οντότητα.

Έτσι, τον Αύγουστο του 2022 ιδρύσαμε το μη κερδοσκοπικό Αθλητικό Σωματείο με την ονομασία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ «ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ» με έδρα τη Λευκωσία. Η επίσημη εγγραφή του Σωματείου μας στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων έγινε στις 09/05/2023.

Σκοποί του Σωματείου μας είναι:

α) Η προώθηση της ερασιτεχνικής καλαθόσφαιρας σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
β) Η ενίσχυση της πρόσβασης ερασιτεχνών καλαθοσφαιριστών/στριών σε αθλητικές διοργανώσεις και πρωταθλήματα.
γ) Η πραγματοποίηση αθλητικών αγώνων και/ή διοργανώσεων ερασιτεχνικής καλαθόσφαιρας.
δ) Η εκπαίδευση, επιμόρφωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εμπλεκομένων αθλητών/τριών και άλλων προσώπων στην ερασιτεχνική καλαθόσφαιρα.
ε) Η ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με τα αρμόδια Εθνικά Σώματα και Επιτροπές και η συμβολή στην διαμόρφωση σχετικών μέτρων πολιτικής και κινήτρων.
στ) Η υλοποίηση δράσεων προβολής της ερασιτεχνικής καλαθόσφαιρας και επιβράβευσης αθλητών.
ζ) Η συμβολή στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό ποιοτικών αθλητικών καλαθοσφαιρικών εγκαταστάσεων
η) Η αξιοποίηση της τεχνολογίας για αναβάθμιση των αθλητικών διοργανώσεων ερασιτεχνικής καλαθόσφαιρας
θ) Η καλλιέργεια του αθλητισμού και του αθλητικού πνεύματος.
ι) Η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, όπως επίσης και μεταξύ των ατόμων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με την ερασιτεχνική καλαθόσφαιρα.
κ) Η ανάπτυξη καλής συνεργασίας, κατανόησης λκαι αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του Σωματείου και η προώθηση της συνεργασίας με άλλα σωματεία και οργανώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών και
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

%d bloggers like this: