Προκήρυξη Ανδρών Λευκωσίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2023-2024

Άρθρο 1 – Γενικά – Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού

Η παρούσα Προκήρυξη προδιαγράφει τον τρόπο διεξαγωγής του Χειμερινού Πρωταθλήματος Ερασιτεχνικής Καλαθόσφαιρας Ανδρών Λευκωσίας και τις απαραίτητες διαδικασίες και Κανονισμούς που πρέπει να τηρούν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα.

Το Πρωτάθλημα απευθύνεται σε ερασιτέχνες αθλητές και έχει ως βασικούς στόχους την προαγωγή του αθλήματος της καλαθόσφαιρας και την προώθηση της δυνατότητας συμμετοχής ερασιτεχνών αθλητών σε αγώνες καλαθόσφαιρας. Η διοργάνωση θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της ηθικής, της ομοφωνίας και του ευ αγωνίζεσθαι.

Άρθρο 2 – Τυποποιητικές Παραπομπές 

Επιπρόσθετα από τις πρόνοιες της παρούσας Προκήρυξης, η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος λαμβάνει υπόψη και  τους ακόλουθους Κανονισμούς και Νομοθεσίες (Ισχύει πάντα η τελευταία έκδοση των εν λόγω εγγράφων).

 • Περί πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί 2020-2021 της ΚΟΚ.

Άρθρο 3 – Δικαίωμα Συμμετοχής Ομάδων

Στο Πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν ερασιτέχνες καλαθοσφαιριστές και οι οποίες έχουν δηλώσει συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023. Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος πρέπει να υποβάλουν εκ των προτέρων τον κατάλογο (ρόστερ) με όλους τους καλαθοσφαιριστές τους, επισυνάπτοντας αντίγραφα των δελτίων ταυτότητάς τους. 

Ο κατάλογος των καλαθοσφαιριστών των ομάδων θα πρέπει να περιλαμβάνει μέχρι είκοσι (20) παίκτες το μέγιστο. Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πρωταθλήματος το αργότερο δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την επίσημη έναρξη του Πρωταθλήματος (δηλ. πριν από την ημέρα διεξαγωγής του 1ου αγώνα της σεζόν), ώστε να λάβουν τη σχετική έγκριση.

Όλα τα ρόστερ των ομάδων θα ελέγχονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χειμερινού Πρωταθλήματος, το οποίο δύναται να αρνηθεί τη συμμετοχή παικτών, εάν κρίνει ότι δεν πληρούν τους Κανονισμούς Συμμετοχής και η ομάδα οφείλει να τους αντικαταστήσει με άλλον, εάν το κρίνει απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη δική του κρίση, μπορεί να απορρίψει οποιονδήποτε παίκτη κρίνει σκόπιμο για σκοπούς ανταγωνιστικότητας ή/και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, με γνώμονα το καλό του Πρωταθλήματος.

Κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος, οι Ομάδες δεν δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στο ρόστερ τους και έχουν λάβει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και τη λήξη της σεζόν. Σε κανένα χρονικό σημείο δεν επιτρέπεται αλλαγή στο ρόστερ μιας ομάδας.
Σημείωση: Σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών (π.χ. μια ομάδα να έχει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό τραυματισμών ή τραυματισμών σε μία και μόνο θέση) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατ’ εξαίρεση και κατά την κρίση του, να επιτρέψει την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων παικτών στο δυναμικό μιας ομάδας.

Άρθρο 4 – Συμμετοχή Καλαθοσφαιριστών

Οι καλαθοσφαιριστές που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα:

 • Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 29o έτος της ηλικίας τους πριν την επίσημη έναρξη του Πρωταθλήματος, δηλ. πριν την ημέρα διεξαγωγής του 1ου αγώνα της σεζόν.
 • Δεν επιτρέπεται να αμείβονται για τη συμμετοχή τους στο Χειμερινό Πρωτάθλημα. Το παράπτωμα αυτό τιμωρείται με ισόβιο αποκλεισμό από το Χειμερινό Πρωτάθλημα για τον παίκτη και με ένα χρόνο αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα για την ομάδα.
 • Δεν επιτρέπεται να αγωνίζονται σε περισσότερες από μία ομάδες του Χειμερινού Πρωταθλήματος την ίδια περίοδο, είτε με την ιδιότητα του παίκτη, είτε του προπονητή.
 • Θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει έγκυρο και σε ισχύ Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ.
 • Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Καλαθοσφαιριστών της ομάδας με την οποία αγωνίζονται πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
 • Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε ομάδα έχουν μέχρι δύο παίκτες που έχουν συμμετάσχει στην Α’ Κατηγορία του Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Λευκωσίας της σεζόν 2023 και η ομάδα τους δεν αγωνίζεται στο Χειμερινό Πρωτάθλημα 2023-2024.
 • Θα πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει στην Α’ Κατηγορία του Πρωταθλήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Basket League) τα τελευταία 5 χρόνια (τις τελευταίες πέντε σεζόν).
 • Θα πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει σε κανένα Επαγγελματικό πρωτάθλημα άλλης χώρας τα τελευταία 5 χρόνια (τις τελευταίες πέντε σεζόν). Παίκτες που έχουν συμμετάσχει σε πρωταθλήματα άλλων χωρών θα πρέπει να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρωταθλήματος.
 • Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε ομάδα έχουν μόνο 3 παίκτες από την Α’ Κατηγορία του Πρωταθλήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Basket League) ή/και τα υπόλοιπα επαγγελματικά πρωταθλήματα άλλων χωρών, νοουμένου ότι παρήλθαν πέραν των 5 χρόνων από την τελευταία τους συμμετοχή. Παίκτες που έχουν αγωνιστεί στην Α’ Κατηγορία του Πρωταθλήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και έχουν ξεπεράσει το 50ο έτος της ηλικίας τους, δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή και έχουν δικαίωμα συμμετοχής όπως κάθε άλλος παίκτης.
 • Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε ομάδα έχουν μόνο 3 παίκτες που έχουν συμμετάσχει στην Β1 και Β2 Κατηγορία του Πρωταθλήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της προηγούμενης σεζόν.
 • Το άθροισμα των παικτών των δύο προηγούμενων  κατηγοριών μπορεί να είναι συνολικά 5 παίκτες.

Άρθρο 5 – Διοικητικό Συμβούλιο -Υπεύθυνοι Ομάδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση το καταστατικό του Εγκεκριμένου Σωματείου από τον Έφορο Σωματείων με την ονομασία Σωματείο Ερασιτεχνικής Καλαθόσφαιρας «Το Χειμερινό». Κάθε ομάδα θα πρέπει να δηλώνει έναν Υπεύθυνο Ομάδας και έναν αντικαταστάτη του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι υπόδειγμα προς τους υπόλοιπους αγωνιζόμενους, καθώς επίσης και οι Υπεύθυνοι Ομάδων και οι αντικαταστάτες τους.

Άρθρο 6 – Τρόπος Διεξαγωγής Πρωταθλήματος

Στο Πρωτάθλημα 2023-2024 Λευκωσίας θα λάβουν μέρος 17 ομάδες. Οι αγώνες θα διεξάγονται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 18:30 και μετά. Ο πρώτος αγώνας για όλες τις ομάδες θα διεξαχθεί την εβδομάδα 16-20 Οκτωβρίου 2023.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ένα γύρο και όλες οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους σε 17 αγωνιστικές. Αφού ολοκληρωθεί η Κανονική Περίοδος και με βάση την τελική κατάταξη των ομάδων, θα διεξαχθούν προημιτελικοί αγώνες κατάταξης (play-off), όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Οι αγώνες θα είναι μονοί. Νοείται ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 13η μέχρι τη 17η θέση δεν θα λάβουν μέρος στα play-off.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΕΣ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 12:

 • 5η ομάδα με 12η ομάδα –  Νικητής Ομάδα Α
 • 6η ομάδα με 11η ομάδα –  Νικητής Ομάδα Β
 • 7η ομάδα με 10η ομάδα –  Νικητής Ομάδα Γ
 • 8η ομάδα με 9η ομάδα –  Νικητής Ομάδα Δ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 8:

 • 1η ομάδα με Δ ομάδα –  Ε Προημιτελικός Αγώνας
 • 2η ομάδα με Γ ομάδα –  Ζ  Προημιτελικός Αγώνας
 • 3η ομάδα με Β ομάδα –  Η Προημιτελικός Αγώνας
 • 4η ομάδα με Α ομάδα –  Θ Προημιτελικός Αγώνας

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:

Με την ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης, οι νικητές των τεσσάρων Προημιτελικών αγώνων θα αγωνιστούν στην Ημιτελική φάση των αγώνων κατάταξης σε μονούς αγώνες, ως ακολούθως:

 • Νικητής Ε Προημιτελικού Αγώνα- Νικητής Θ Προημιτελικού Αγώνα
 • Νικητής Ζ Προημιτελικού Αγώνα- Νικητής Η Προημιτελικού Αγώνα

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ:

Με την ολοκλήρωση της ημιτελικής φάσης αλλά και της φάσης κατάταξης θα διεξαχθεί ο Μικρός Τελικός του Πρωταθλήματος σε μονό αγώνα ανάμεσα στους ηττημένους των Ημιτελικών αγώνων.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ:

Με την ολοκλήρωση της Ημιτελικής φάσης αλλά και της φάσης κατάταξης θα διεξαχθεί ο Μεγάλος Τελικός του Πρωταθλήματος σε μονό αγώνα ανάμεσα στους νικητές των Ημιτελικών αγώνων.

ALL STAR GAME:

Με την ολοκλήρωση του Μεγάλου Τελικού θα διεξαχθεί ALL STAR GAME (Αγώνας & Διαγωνισμός Τριπόντων), στο οποίο θα λάβουν μέρος παίκτες από όλες τις ομάδες του Πρωταθλήματος. Όλες οι ομάδες του Πρωταθλήματος θα εκπροσωπηθούν στο ALL STAR GAME με παίκτες ή/και με τον προπονητή τους.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ:

Το πρόγραμμα των αγωνιστικών είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ για κάθε ομάδα με την ανακοίνωση του, η οποία θα είναι έγκαιρη ώστε όλοι οι αγωνιζόμενοι να μπορούν να οργανώσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι ομάδες ΔΕΝ έχουν δικαίωμα αναβολής αγώνων. Οι αγώνες, οι ώρες και οι ημερομηνίες είναι δεσμευτικές μετά την ανακοίνωσή τους και για κανένα λόγο δεν μπορούν να αλλάξουν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ημέρα, η ώρα και το γήπεδο αγώνα μπορεί να αλλάξει, αλλά μόνο με την σύμφωνη γνώμη της διοργανώτριας Αρχής του Πρωταθλήματος.

Άρθρο 7 – Γήπεδα

Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται σε γήπεδα, τα οποία θα έχουν εξασφαλιστεί από την κάθε ομάδα για τους εντός έδρας αγώνες της. Τυχόν κόστος για τη χρήση των γηπέδων θα καλύπτεται από την ομάδα που αγωνίζεται εντός έδρας. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την δική τους έδρα. Στην παρούσα φάση έχουν εξασφαλιστεί τα ακόλουθα γήπεδα:

 • Α Δημοτικό Αγίου Δομετίου.
 • Γυμνάσιο Γερίου.
 • Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου.
 • Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας.
 • Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Στρόβολος.
 • Κλειστό Αγγλικής Σχολής.
 • Κλειστό Αγίου Δομετίου.

Τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων στην Ημιτελική και Τελική φάση θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει διαθεσιμότητας και τυχόν κόστους των γηπέδων. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας γηπέδων για τους εντός έδρας αγώνες, δύναται να αποφασιστεί η διεξαγωγή του αγώνα σε έδρα άλλης ομάδας του Πρωταθλήματος. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που χρειαστεί, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Πρωταθλήματος και τυχόν άλλα γήπεδα είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμή.

Άρθρο 8 – Διαδικαστικά Αγώνων

Σε κάθε αγώνα του τουρνουά θα χρησιμοποιούνται δύο (2) επαγγελματίες διαιτητές και τρείς (3) κριτές. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται υποχρεωτικά με καταμέτρηση 24 δευτερολέπτων για κάθε επίθεση. Σε κάθε αγώνα θα χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός πίνακας για τήρηση του σκορ και πίνακας 24 δευτερολέπτων. Σε κάθε αγώνα θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά επαγγελματίας νοσοκόμος.

Θα τηρούνται στατιστικά για τις επιδόσεις όλων των παικτών στο Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών για πόντους, επιθετικά-αμυντικά ριμπάουντ, κοψίματα, κλεψίματα και ασσίστ. Τα στατιστικά θα τηρούνται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες. Όλοι οι παίκτες των ομάδων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην εν λόγω πλατφόρμα με δικά τους έξοδα. Η ετήσια εγγραφή κοστίζει 3 ευρώ και πληρώνεται απευθείας στο διαχειριστή του Swish.

Άρθρο 9 – Πειθαρχικά Παραπτώματα / Ποινές

Ομάδα που δεν εμφανίζεται σε προκαθορισμένο αγώνα, τιμωρείται με μηδενισμό (ήττα 20-0). Ομάδα που δεν εμφανίζεται σε δεύτερο προκαθορισμένο αγώνα της ίδιας σεζόν τιμωρείται επίσης με αποκλεισμό από την φάση των play-off. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ομάδας σε αγώνα play-off, η ομάδα μηδενίζεται και αποκλείεται από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει την συμμετοχή της ομάδας αυτής στην επόμενη σεζόν. 

Αποβολή αγωνιζόμενου λόγω συμπεριφοράς ή αντιαθλητικού παιχνιδιού (π.χ. συμπλοκή με αντίπαλο ή Διαιτητή ή Κριτή): Αποκλεισμός του αγωνιζόμενου στον επόμενο αγώνα της ομάδας του, εφόσον έχει αποβληθεί με ντισκαλιφιέ (D).

Αντικανονική συμμετοχή αγωνιζόμενου: Μηδενισμός της ομάδας στο συγκεκριμένο αγώνα και σε όσους αγώνες έχει συμμετάσχει αντικανονικά ο συγκεκριμένος αγωνιζόμενος.

Επαναλαμβανόμενη αντικανονική συμμετοχή αγωνιζόμενου: Αποβολή της ομάδας από το Πρωτάθλημα. Στην περίπτωση αυτή, η διοργανώτρια αρχή θα αποφασίσει για την αντικατάσταση της ομάδας αυτής με μια από τις επιλαχούσες ή με συνέχισή του με λιγότερη ομάδα. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης, τα εναπομείναντα ματς κατοχυρώνονται στους αντιπάλους τους με σκορ 20-0.

Αποχώρηση ή αποβολή ομάδας από το Πρωτάθλημα: Στην περίπτωση αυτή, η διοργανώτρια αρχή θα αποφασίσει για την αντικατάσταση της ομάδας αυτής με μια από τις επιλαχούσες ή με συνέχισή του με λιγότερη ομάδα. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης, τα εναπομείναντα ματς κατοχυρώνονται στους αντιπάλους τους με σκορ 20-0.

Συμπλοκή μεταξύ ομάδων: Μηδενισμός των ομάδων στον συγκεκριμένο αγώνα. Σε περίπτωση δεύτερου περιστατικού η ομάδα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα.

Κάθε άλλη περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος που δεν έχει προβλεφθεί παραπάνω: Η ποινή αποφασίζεται κατά περίπτωση από τους εκπροσώπους της διοργάνωσης και ισχύει σε κάθε μετέπειτα επανάληψη του παραπτώματος αυτού.

Άρθρο 10 – Διαφάνεια

Τα οικονομικά στοιχεία της διοργάνωσης (Κατάσταση Εσόδων / Εξόδων) θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πρωταθλήματος σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες.

Άρθρο 11- Ομάδες που συμμετέχουν

 1. Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης- Δικέφαλος Γερίου
 2. Δήμος Έγκωμης
 3. Think Colour
 4. Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου
 5. First Shoot Basket
 6. P & P
 7. Nicosia Wizards
 8. EUC Warriors
 9. Cyprusbasket
 10. UNIC Senior Eagles
 11. Bucks 1931
 12. Blue Cats
 13. Γροθιά Κερύνεια
 14. Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας
 15. PN99 Basketball Team
 16. Crepaland BC
 17. Olympos Wolves

Άρθρο 12- Κόστος Συμμετοχής / Οικονομική Διαχείριση / Διαφάνεια

Το κόστος συμμετοχής στο Πρωτάθλημα ανέρχεται περίπου σε 1650 Ευρώ ανά ομάδα και προορίζεται για να καλύψει το κόστος διοργάνωσης του Πρωταθλήματος. Η καταβολή του Κόστους Συμμετοχής ανά ομάδα θα γίνει προκαταβολικά στον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η διαχείριση των οικονομικών του Πρωταθλήματος θα γίνει από τη Διοικητικό Συμβούλιο του Χειμερινού Πρωταθλήματος και τα οικονομικά στοιχεία της διοργάνωσης (Κατάσταση Εσόδων / Εξόδων) θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πρωταθλήματος σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες μέσω των Εκπροσώπων των Ομάδων. Τυχόν πλεόνασμα κατά το τέλος της διοργάνωσης δύναται να επιστραφεί στις ομάδες ή να διατεθεί υπέρ οποιουδήποτε μη κερδοσκοπικού ή φιλανθρωπικού σκοπού κατόπιν απόφασης των συμμετεχουσών Ομάδων ή να μείνει στο αποθεματικό του Σωματείου για την επόμενη χρονιά.

Άρθρο 13 – Διάφορα

 • Για τη διοργάνωση του Πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μέσω καναλιών επικοινωνίας, όπως των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και της ιστοσελίδας του Χειμερινού Πρωταθλήματος, αλλά και άλλων μέσων ενημέρωσης, με την υποστήριξη του Χειμερινού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας.
 • Ενθαρρύνεται η εθελοντική συνεισφορά των μελών των ομάδων σε διάφορες πτυχές που σχετίζονται με τη διοργάνωση του Πρωταθλήματος εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη.
 • Mετά το πέρας του Πρωταθλήματος, θα απονεμηθούν έπαθλα και μετάλλια στις ομάδες και τους καλαθοσφαιριστές που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις.

Λευκωσία, 10 Αυγούστου 2023

%d bloggers like this: